Vitajte na stránke c34news.sk venovanej farmakoterapeutickým možnostiam pri karcinóme pľúc.

V hornej lište zvoľte typ a štádium ochorenia.

 

8. vydanie TNM stagingu karcinómu pľúc: rozdelenie štádií do skupín
Skupiny štádií
Okultný karcinóm (TxNOMO)
Štádium 0 (TisNOMO)
Štádium IA1 (T1aNOMO) (T1(mi)NOMO)
Štádium IA2 (T1bNOMO)
Štádium IA3 (T1cNOMO)
Štádium IB (T2aNOMO)
Štádium IIA (T2bNOMO)
Štádium IIB (T (1-2)N1MO) (T3NOMO)
Štádium IIIA (T(1-2)N2MO) (T3N1MO) (T4N(O-1)
Štádium IIIB MO) (T(1-2)N3MO) (T(3-4)N2MO)
Štádium IIIC (T(3-4)N3MO)
Štádium IVA (Akékoľvek T, akékoľvek N, M1a,b)
Štádium IVB (Akékoľvek T, akékoľvek N, M1c)
Upravené podľa https://www.esmo.org/guidelines/guidelines-by-topic/lung-and-chest-tumours

V prípade akýchkoľvek pripomienok nás prosím kontaktujte na e-maile: redakce@c34news.sk.

Informácie na týchto stránkach majú iba informatívny charakter a nemusia presne zodpovedať aktuálnej situácii čo sa týka terapeutických možností a ich úhrad.
Dátum poslednej aktualizácie textu: február 2024.

Partner projektu

AstraZeneca

C34NEWS.SK

Dovoľujeme si vás upozorniť, že tieto stránky sú určené iba pre odbornú lekársku verejnosť.